LEDbakken.nl

Geachte heer / mevrouw, Wij zijn enthousiaste en ervaren monteurs gespecialiseerd in het aanbrengen en onderhouden van licht- en gevelreclames. Als kleine zelfstandigen zijn wij een samenwerkingsverband aangegaan om 24-uur per dag en 7 dagen per week service te kunnen bieden. Doelstelling is het aanbieden van een totaal pakket, hetwelk kan bestaan uit: ? het leveren van licht- en gevelreclames ? het monteren van licht- en gevelreclames ? het onderhouden van genoemde reclames ? het verzorgen van een 24-uurs storingsdienst ? het verwijderen van graffiti Voorts is ons doel verpaupering van reclame-uitingen in winkel- en uitgaansgebieden eventueel in samenwerking met de gemeente te voorkomen. Een betere uitstraling leidt veelal tot een verhoging van de bezoekers en de klandizie. Een gezamenlijke aanpak, bijvoorbeeld de gehele winkelstraat of winkel- en uitgaansgebied, en onderhoud drukt de kosten. Geen knipperende of slecht werkende lichtreclames meer. Met name in wat oudere winkel- en uitgaansgebieden wordt regelmatig geconstateerd, dat licht- en/of gevelreclames niet goed functioneren, defect zijn of zijn beschadigd. Voor het winkelend publiek, kan dit een storend element zijn en geeft het veelal een wat negatieve uitstraling, terwijl bij een winkel- en uitgaansgebied gezelligheid en netheid moet overheersen. Het publiek moet als het ware worden uitgenodigd. Om te zorgen, dat de kosten beheersbaar blijven en het aanbrengen en (voornamelijk) het onderhouden van gevels, licht- en gevelreclame te structuren hebben wij als verzameling van kleine zelfstandigen gemeend een passende oplossing te kunnen bieden. Voor een winkeliersvereniging is het eenvoudig, indien het aanbrengen en onderhouden van licht- en gevelreclame geregeld kan worden via één loket, van waaruit de problemen worden opgelost. Wat kunt U van ons verwachten: ? een 24-uurs bereikbaarheid ? gegarandeerde inzet van ervaren monteurs ? duidelijke tarieven ? het zorgen voor regulier onderhoud in de vorm van een onderhoudscontract op maat ? het leveren van reclames van A tot Z ? een professionele storingsdienst ? het bieden van een oplossingsgarantie (ook tijdelijke oplossingen) ? reparatie binnen 14 dagen ? geen lange wachttijden Onvoorziene uitgaven kunnen worden voorkomen door het plegen van regulier onderhoud aan gevels, licht- en gevelreclame. Een onderhoudscontract bestaat uit diverse pakketten, maar kan tevens op basis van Uw verlangens op maat worden samengesteld. Wilt u meer informatie of gebruik maken van onze diensten, neem dan contact met ons op. Met vriendelijke groet, Het Storing en Onderhouds Service team www.storingenonderhoud.nl

Adres van beverenstraat 6
Postcode 3117 kv
Plaats Schiedam
Telefoon 006006-14774567
Website www.ledbakken.nl