PanSign Communicatie

Ooit was adverteren een eenvoudige zaak. Eeuwen geleden kon de koopman of een uithangbord plaatsen of zijn klanten al roepende lokken. Die situatie is de afgelopen decennia behoorlijk veranderd. Niet alleen heeft de adverteerder van nu de keuze uit diverse media. Binnen elke mediumgroep heeft men ook weer de keuze uit honderden mogelijkheden. In welk medium gaan we adverteren? Tijdschriften, huis aan huisbladen, dagbladen, radio, tv of bioscoop. Op de bus of langs de weg. Brochure of een ludieke actie. En hoe gaan we adverteren? Lokaal, regionaal, landelijk of Europees. Bij PanSign zitten de aangewezen personen voor die vragen. Vanuit hun dagelijkse praktijkervaring kunnen zij deze vragen vlug en duidelijk beantwoorden. Zodat u met het juiste medium de juiste doelgroep bereikt.

Adres J.F. Kennedylaan 8
Postcode 5981 XC
Plaats Panningen
Telefoon 77077-3075544
Website www.pansign.nl