plakletters.nl

Op Plakletters.nl kunt u zelf uw eigen belettering ontwerpen, met keuze uit vele lettertypen en kleuren! U kunt op deze manier uw eigen tekst in het door uzelf gekozen lettertype op het scherm bekijken. Ook is het mogelijk om op de detailpagina additionele informatie over de sticker te bekijken zoals precieze afmeting, folietype en prijs. Binnenkort bieden we de service dat u in één keer een online bestelling en betaling kunt doen via ons geautomatiseerde betalingssysteem. Hierbij gaan we uit van het systeem van I-Deal of éémalige machtiging.

Adres de hemmen 16
Postcode 9206AG
Plaats Drachten
Telefoon 05120512-518005
Website plakletters.nl